Nihat Öztoprak, Seyyid Osman Hulûsî Efendi Dîvânı

Yazarlar

  • Türkân ALVAN Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

İndir

Yayınlanmış

12/30/2020

Nasıl Atıf Yapılır

ALVAN, T. (2020). Nihat Öztoprak, Seyyid Osman Hulûsî Efendi Dîvânı. FSM İlmî Araştırmalar İnsan Ve Toplum Bilimleri Dergisi, (16), 477–481. Geliş tarihi gönderen https://dergi.fsm.edu.tr/index.php/ia/article/view/1002

Sayı

Bölüm

Yayın Değerlendirme