Antep Savunmasında Kılıç Ali’nin Rolüne Yeniden Bakmak

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.16947/fsmia.1136424

Anahtar Kelimeler:

Kılıç Ali, Antep Harbi, Fransızlar, Ermeniler, Heyet-i Merkeziye

Özet

Antep savunmasında ismi öne çıkan şahsiyetlerin başında Kılıç Ali [Üsteğmen Asaf Emrullah] gelmektedir. Kılıç Ali 1919 yılı sonbaharında Heyet-i Temsiliye Başkanı Mustafa Kemal Paşa tarafından güney cephesine gönderilen subaylardandır. Maraş havalisinde faaliyet gösterdikten sonra 1920’nin Mart ayı sonlarında Antep’e gelmiş ve 11 Mayıs 1920 itibarıyla bölgeden ayrılmıştır. Antep Harbi’nde 40 gün kadar bir süre bulunmuştur. Kendi anlatımı ve bunu tekrarlayan literatür, Kılıç Ali’nin Antep savunmasının bel kemiği olduğuna dair, o olmasaydı neredeyse Antep’in kurtarılamayacağı anlamına gelen iddialarla doludur. Literatürde görebildiğimiz kadarıyla Kılıç Ali’nin Antep savunmasındaki rolüne ilişkin toplu eleştirel bir değerlendirme yapılmış değildir. Bu makalede Kılıç Ali’nin rolü ortaya konulmaya çalışılacaktır. 10 ay 7 gün süren Antep Harbi’nde, şartların nispeten şehri savunan müdafilerin lehine olduğu ilk 40 gün boyunca kendisinin bazı başarılarının yanında, Millî kuvvetlerin büyük kayıplar vermesine sebep olma hususunda sorumluluğunun bulunduğu da gösterilecektir.

İndir

Yayınlanmış

06/28/2022

Nasıl Atıf Yapılır

SAYGILI, H. (2022). Antep Savunmasında Kılıç Ali’nin Rolüne Yeniden Bakmak. FSM İlmî Araştırmalar İnsan Ve Toplum Bilimleri Dergisi, (19), 21–36. https://doi.org/10.16947/fsmia.1136424

Sayı

Bölüm

Araştırmalar ve İncelemeler