Olumsuz İnanış ve Davranışlara Karşı Kur’ân’da Verilen Cevaplar

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.16947/fsmia.1136473

Anahtar Kelimeler:

Kur’ân, cevap, tevhîd, nübüvvet, âhiret

Özet

Kur’ân’da İslâm karşıtlarının birtakım söz ve eylemlerine dâir bilgiler yer almakta; akabinde ise bunların reddedildiği görülmektedir. Ehl-i Kitap, müşrikler, münâfıklar ve şeytandan sudûr ettiği bilinen bu söz ve eylemler; tevhîd, nübüvvet ve âhiret olarak üç başlık altında değerlendirilebilir. Tevhitten maksat; Allah’ın birliği, kudret ve yaratıcılığı gibi sıfatlarına îmân etmek; nübüvvetten maksat; insanlara dünya ve âhiret mutluluğunu kazanmaları yolunda yapılan vahiy merkezli rehberlik görevi; âhiretten kastedilen ise insanların, öldükten sonra yeniden diriltilip, dünyada yapıp ettiklerinin hesâbını verdikten sonra mükâfâtlandırılacakları veya cezalandırılacaklarına inandıkları gündür. Söz edilenlerden kimi ya tevhîd veya nübüvvete, kimi de âhirete karşı çıkmaktadır. Bunun yanında Kur’ân’da bazı peygamberlerden sudûr eden söz veya eylemlere de eleştirel nitelikte cevaplar verildiği görülmektedir. İşte bu makâlede Kur’ân’ın, uygun görmediği söz ve eylemler ile onlara verdiği cevaplar işlenecektir.

İndir

Yayınlanmış

06/28/2022

Nasıl Atıf Yapılır

YAVUZ, M. (2022). Olumsuz İnanış ve Davranışlara Karşı Kur’ân’da Verilen Cevaplar. FSM İlmî Araştırmalar İnsan Ve Toplum Bilimleri Dergisi, (19), 189–207. https://doi.org/10.16947/fsmia.1136473

Sayı

Bölüm

Araştırmalar ve İncelemeler