Hafızanın Yeniden Üretimi: 1980 Sonrası Türk Romanında İslamcı Aydın Kimliği

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.16947/fsmia.1136483

Anahtar Kelimeler:

Roman, aydın, kimlik, hafıza, İslamcılık

Özet

Türk romanı, Tanzimat’tan beri dozu artıp azalmakla birlikte sosyal ve siyasi parametrelere bağlı olarak modernleşmenin sözcülüğünü üstlenen, bu yönde toplumsal hafızayı yeniden kuracak kimliklerin oluşmasında köprü görevi gören araçlardan biri olmuştur. 1980 sonrasında sayıları artan İslami temalı romanlar ise İslamcı aydınların modernite karşısında tavır aldıkları bir mecra olarak önemli bir yere sahiptir. Bu romanlarda Batı zihniyetinin sebep olduğu toplumsal yozlaşmadan kurtulmanın çareleri aranırken aynı zamanda bir İslamcı aydın kimliğinin portresi çizilir. Bu çalışmada 1980-2000 arasında yazılan Bize Nasıl Kıydınız ve Yol romanlarından yola çıkılarak İslamcı aydınların modern hayata verdikleri cevapları, halihazıra ve geleceğe dair teklifleriyle bu yönde inşa ettikleri İslamcı kimliğin problemleri sorgulanacaktır.

Yazar Biyografisi

Kadriye ALEV

Lisans: İstanbul Ün. Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı. Yüksek Lisans: FSMVÜ Türk Dili ve Edebiyatı/Yeni Türk Edebiyatı

İndir

Yayınlanmış

06/28/2022

Nasıl Atıf Yapılır

ALEV, K. (2022). Hafızanın Yeniden Üretimi: 1980 Sonrası Türk Romanında İslamcı Aydın Kimliği. FSM İlmî Araştırmalar İnsan Ve Toplum Bilimleri Dergisi, (19), 209–245. https://doi.org/10.16947/fsmia.1136483

Sayı

Bölüm

Araştırmalar ve İncelemeler