Peter Burke, Yeniçağ Başında Avrupa Halk Kültürü

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.16947/fsmia.1136529

İndir

Yayınlanmış

06/28/2022

Nasıl Atıf Yapılır

OĞUL, M. G. (2022). Peter Burke, Yeniçağ Başında Avrupa Halk Kültürü. FSM İlmî Araştırmalar İnsan Ve Toplum Bilimleri Dergisi, (19), 449–456. https://doi.org/10.16947/fsmia.1136529

Sayı

Bölüm

Yayın Değerlendirme