Fransa, Bretön Ulusal Hareketi ve CELIB

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.16947/fsmia.1225596

Anahtar Kelimeler:

Fransa, Bretönya, Bretön Milliyetçiliği, Breiz Atao, CELIB, Oliver Mordrel

Özet

1789 yılında gerçekleşen Fransız İhtilali ile dünya siyaset literatürüne Milliyetçilik
ve Ulus devlet gibi yeni sosyal ve siyasi kavramları hediye eden Fransa, yaşanan bu ihtilal
sonucunda Krallık rejimini tasfiye etmiştir. Tasfiye edilen eski yönetimin (Ancient
Regime) yerine Cumhuriyet idaresi ikame edilmiştir. Bu yeni yönetim merkezileşmiş bir
devlet yapısı kurulması ve bürokratik sistemin ihdasına yol açmıştır. Ülkede ortaya çıkan
bu yeni yönetim tarzı sonucunda ulus devlet ve devletin ulusu, bir başka kavram dizisinin
ön plana çıkmasına sebep olmuştur. Bu kavramlar; azınlıklar ve asimilasyon’dur. Köklü
bir demokrasi olma iddiasında olan Fransa, yeni yönetim anlayışının bir sonucu olarak
ülkesi içindeki farklı etnik unsurları asimile etmek ve homojen bir toplum oluşturmak
için sert ve tavizsiz bir politika izlemiştir. Bu politika zaman zaman toplumdan gelen
destekle daha müsamahasız hale gelmiştir. Buna örnek olarak İkinci Dünya Savaşı sırasında
Fransız direniş hareketinin Bretön milli hareketi liderlerini öldürmesi verilebilir.
Fransa’da azınlıklara karşı uygulanan baskıcı ve asimile edici tavır sadece Bretönlerle
de sınırlı değildir. Bu kapsama Basklar, Korsikalılar ve Langeudoc- Roussillon bölgesi
ahalisi de örnek verilebilir. Ancak Kelt milliyetçiliği ile olan bağlantıları ve daha bilinir
olması sebebiyle bu çalışmada Bretön Milli Hareketi örnek olarak işlenmiştir.

İndir

Yayınlanmış

12/29/2022

Nasıl Atıf Yapılır

KILLIOĞLU, M. E. (2022). Fransa, Bretön Ulusal Hareketi ve CELIB. FSM İlmî Araştırmalar İnsan Ve Toplum Bilimleri Dergisi, (20), 105–131. https://doi.org/10.16947/fsmia.1225596

Sayı

Bölüm

Araştırmalar ve İncelemeler