Kemalizm, Dil ve Hegemonya

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.16947/fsmia.1225651

Anahtar Kelimeler:

Gramsci, dil, hegemonya, dil devrimi, Kemalizm

Özet

Türk modernleşme tarihinin önemli veçhelerinden birini Tek Parti döneminde kültürel
sahada gerçekleştirilen ve halen tamamen sona erdiğini söyleyemeyeceğimiz dil
devrimi oluşturur. Dil devriminin Kemalizm’in hegemonyasının toplumda yayılmasında
etkili bir amil olduğu göz ardı edilemez vakadır. Dil devriminin farklı boyutlarının incelenmesinde
Gramsci’nin dile dair tespitlerinin ve kullandığı kavramlar takımının ufuk
açıcı bir vasfa sahip olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle kültürün ve dilin sosyal gruplar
ve sınıflarla olan ilişkisinin siyasi karakterini vurgulaması Gramsci’nin incelemelerini
önemli kılmaktadır. Gramsci’nin dile dair yazdıkları, fazla bir yekûn tutmamakla birlikte,
sonrası için planladığı lakin ömrünün vefa etmediği geniş çaplı bir programın özeti ve
yol işaretleri olarak değerlendirilebilirler. Dil ile hegemonya, maduniyet, dünya görüşü,
tarih, kültür, hiss-i müşterek, sınıf mücadelesi ve sivil toplum arasında kurmuş olduğu
bağlantılar, tahlillerini çok boyutlu bir hale getirmektedir. Çalışmada, Gramsci’nin geniş
ve şümullü yaklaşımının tamamına baş vurmadan, sınırlı bir şekilde de olsa dil devrimi
açısından ima ettiği hususların bir kısmı irdelenmeye çalışılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

12/29/2022

Nasıl Atıf Yapılır

TAK, A. (2022). Kemalizm, Dil ve Hegemonya. FSM İlmî Araştırmalar İnsan Ve Toplum Bilimleri Dergisi, (20), 503–519. https://doi.org/10.16947/fsmia.1225651

Sayı

Bölüm

Araştırmalar ve İncelemeler