Bildungsroman Bağlamında Jane Eyre, Tante Rosa ve Sevgili Arsız Ölüm Adlı Eserlerin Karşılaştırılması

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.16947/fsmia.1136490

Anahtar Kelimeler:

Bildungsroman, romantisizm, Jane Eyre, Sevgili Arsız Ölüm, Tante Rosa

Özet

Charlotte Brontë, Latife Tekin ve Sevgi Soysal romanlarıyla tanınan yazarlardır ve bu yazarlar eserlerinde genelde sosyal yaşamlarında cinsiyet rolleri bakımından birtakım sorunlarla karşılaşan kadın karakterlere yer verirler. Bu anlamda Brontë’nin Jane Eyre, Soysal’ın Tante Rosa, Tekin’in Sevgili Arsız Ölüm adlı romanları bildungsroman yani büyüme romanları çerçevesinde karşılaştırıldığında kadın karakterlerin çocukluktan olgunlaşmaya varan öykülerini yansıtması bakımından benzerlik taşır. Ayrıca Brontë, Soysal ve Tekin öznelliğe, çocukluğa, hayale ve doğaya önem atfeden romantik unsurlardan faydalanırlar. Bu kadın büyüme romanlarının en dikkat çekici yanı da kadın karakterlerin toplum tarafından kendilerine yüklenen sosyal rolleriyle ilgili farkındalığının romantik unsurlar aracılığıyla sağlanmasıdır. Bu çalışmanın amacı Jane Eyre, Tante Rosa ve Sevgili Arsız Ölüm adlı büyüme romanlarındaki romantik unsurları karşılaştırmak ve kadın karakterlerin çocukluktan olgunluğa çıktıkları yolculukta kendi gelişimlerini nasıl elde ettiklerini göstermektir. Bunun yanı sıra romanlar farklı dönem ve toplumlara ait olması bakımından kültürel kodların kadınların sosyal rollerini biçimlendirmedeki etkisi ve kadınların bu romanlarda nasıl temsil edildikleri de tartışılmaktadır.

Yazar Biyografisi

Şeyma Karaca KÜÇÜK, Hitit Üniversitesi

2009 yılında Kocaeli Üniversitesi ing Dili ve Edeb bölümünden mezun oldum. 2013 yılında Van YYÜ İng Dili ve Edeb bölümünde yüksek lisans yaptım. 2019 yılında Ardahan Üniv. Yeni türk Edeb anabilim dalında doktoramı tamamladım. 2012 yılından bu yana Ardahan üni İng Dili ve Edeb. bölümünde Araş Gör. olarak çalışmaktayım.

Yayınlanmış

06/28/2022

Nasıl Atıf Yapılır

KÜÇÜK, Şeyma K. (2022). Bildungsroman Bağlamında Jane Eyre, Tante Rosa ve Sevgili Arsız Ölüm Adlı Eserlerin Karşılaştırılması. FSM İlmî Araştırmalar İnsan Ve Toplum Bilimleri Dergisi, (19), 247–268. https://doi.org/10.16947/fsmia.1136490

Sayı

Bölüm

Araştırmalar ve İncelemeler