Afrika Konusunda Türkiye’de Artan Akademik İlgi: Üniversite Tezleri Üzerinden Bir Analiz

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.16947/fsmia.1225567

Anahtar Kelimeler:

Akademik tez, Sahra Altı Afrika, Afrika çalışmaları, Afrikalı öğrenciler

Özet

Türkiye’nin Afrika’da giderek artan varlığı ve gelişen ilişkileri, bu bölgeye yönelik
ülkemizdeki akademik ilgiyi artırmıştır. Siyasi, askeri ve ekonomik alanda geliştirilen
ikili anlaşmalar özellikle Sahra Alta Afrika (SAA) ülkeleri ile Türkiye’yi giderek birbirine
yakınlaştırırken bunun eğitim alanındaki yansımaları, giderek artan akademik çalışmalarla
kendini göstermektedir. Sadece ülkemizde okumaya gelen Afrikalı öğrenciler
değil, bizzat ülkemizin yerel akademisyenlerinin Afrika konusunda ürettiği tezlerin sayısı
iki bine yaklaşmıştır. Türkiye’deki akademisyenler genellikle Türkiye’nin Afrika’ya
yönelik yeni dış politik açılımlarını anlamaya ve anlamlandırmaya çalışırken, Afrika
ülkelerinden ülkemize okumak için gelen öğrencilerin ürettiği tezler ise kolonyal dönem
ve sonrasında kendi coğrafyalarındaki dönüşümü Türkiye ile ilişkilerin inşasında bir araç
olarak görmektedir. Bir anlamda Türklerin Afrika’ya bakışı ile Afrikalıların Türkiye’ye
bakışı bu tezlerde kesişmektedir.

İndir

Yayınlanmış

12/29/2022

Nasıl Atıf Yapılır

DAĞ, A. E. (2022). Afrika Konusunda Türkiye’de Artan Akademik İlgi: Üniversite Tezleri Üzerinden Bir Analiz. FSM İlmî Araştırmalar İnsan Ve Toplum Bilimleri Dergisi, (20), 1–24. https://doi.org/10.16947/fsmia.1225567

Sayı

Bölüm

Araştırmalar ve İncelemeler