Şehrîzâde Mehmed Said: Hayatı ve Eserleri

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.16947/fsmia.1225610

Anahtar Kelimeler:

Şehrîzâde Mehmed Said, Kurretü’l-Ebsâr/Târîh-i Nevpeydâ, Metnü’t-Tevârîh

Özet

XVIII. yüzyıl Osmanlı tarih yazımının önemli simalarından biri olan Şehrîzâde Mehmed
Said kısa süren hayatına ilmî ve edebî açıdan çeşitli alanlarda çok sayıda eser sığdırmayı
başarmış velût bir ansiklopedist alimdir. Günümüze intikal eden eserleri yurt içi
ve yurt dışındaki kütüphanelere dağılmış vaziyette olan bu çok yönlü müellifin hayatı ve
eserleri üzerinde maalesef son zamanlara kadar derli toplu bir inceleme yapılmamıştır.
Bu çalışmamızda, Şehrîzâde Mehmed Said’in hayatı ve eserlerinin hususiyetine temas
edilerek özet şekilde açıklayıcı bilgiler verilmeye çalışılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

12/29/2022

Nasıl Atıf Yapılır

SEVİNÇ, N. (2022). Şehrîzâde Mehmed Said: Hayatı ve Eserleri. FSM İlmî Araştırmalar İnsan Ve Toplum Bilimleri Dergisi, (20), 209–237. https://doi.org/10.16947/fsmia.1225610

Sayı

Bölüm

Araştırmalar ve İncelemeler