İngiltere ve Kaşgar Devleti İlişkileri (1870-1874)

Yazarlar

  • Meryem ÖZER MEB

Anahtar Kelimeler:

XIX. Yüzyıl, Doğu Türkistan, Yakub Beg, İngiltere, Rusya

Özet

1865 yılında Doğu Türkistan’a gelerek Kaşgar’a hâkim olan Yakub Beg devletini kurduktan kısa bir süre sonra İngiltere ve Rusya’nın ilgi alanlarına girmiştir. Kaşgar Devleti’ne karşı Rusya menfi bir tutum izlemiş; bölgedeki ticari çıkarlarını zedelenmesinden korkmuş ve işgal ettiği Batı Türkistan’daki Türk Hanlıklarına kötü örnek olacağı endişesine kapılmıştır. İngiltere de Kaşgar Devleti’ne olumlu yaklaşarak; onun ticari olanaklarından faydalanmak istemiş, Hindistan’ı korumak için Rusya ile aralarında tampon bir devlet olarak düşünmüştür. Yakub Beg ise özellikle Rusların tehdidine karşı İngiltere’yi koz olarak kullanıp varlığını korumaya çalışmıştır. Bu makalede Yakub Beg’in 1870- 1874 yılları arasında İngiltere’yle kurduğu diplomatik ilişkiler ele alınmış, bu ilişkilerin Kaşgar devleti açısından etkisi irdelenmeye çalışılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

12/30/2020

Nasıl Atıf Yapılır

ÖZER, M. (2020). İngiltere ve Kaşgar Devleti İlişkileri (1870-1874). FSM İlmî Araştırmalar İnsan Ve Toplum Bilimleri Dergisi, (16), 173–199. Geliş tarihi gönderen https://dergi.fsm.edu.tr/index.php/ia/article/view/987

Sayı

Bölüm

Araştırmalar ve İncelemeler