Çin-Japonya Çatışması ve Türkiye’nin Uzakdoğu Gelişmelerine Bakışı (1929-1939)

Yazarlar

  • Melih DUMAN Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı

Anahtar Kelimeler:

Türkiye, Çin, Japonya, Diplomasi, Politika

Özet

Çalışma, iki dünya savaşı arası olarak nitelendirilen dönemde Uzakdoğu’da ağırlıklı olarak Japonya’nın meydana getirdiği gelişmeler karşısında, Türk dış politikasını ele alarak Türkiye’nin olayları nasıl değerlendirdiğini analiz etmektedir. 1929 yılında Çin- SSCB meselesi olarak başlayan, fakat daha sonrasında Japon-Çin meselesi haline gelen süreç, II. Dünya Savaşına kadar olan dönemde, Türkiye açısından ele alınmaktadır. Türkiye’nin, Japonya’nın Mançurya’yı işgal etmesi sonrasında gelişmeleri dünya siyaseti ve uluslararası hukuk açısından nasıl ve hangi gerekçelerle takip ettiği, Türkiye’nin Japonya ve Çin’le olan ikili ilişkilerine bu sürecin sirayet edip etmediği cevap aranan sorular arasındadır. Bu eksende dünyanın hızla yeni bir savaşa sürüklendiği bir dönemde, Japonya merkezli olarak Uzakdoğu’da meydana gelen çatışma ile Japonya’nın yayılmacılığı Türkiye açısından incelenmiştir. Çalışma, arşiv belgeleri, süreli yayınlar ve diğer kaynaklar doğrultusunda değerlendirilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

12/30/2020

Nasıl Atıf Yapılır

DUMAN, M. (2020). Çin-Japonya Çatışması ve Türkiye’nin Uzakdoğu Gelişmelerine Bakışı (1929-1939). FSM İlmî Araştırmalar İnsan Ve Toplum Bilimleri Dergisi, (16), 33–70. Geliş tarihi gönderen https://dergi.fsm.edu.tr/index.php/ia/article/view/984

Sayı

Bölüm

Araştırmalar ve İncelemeler