Acem Serhaddinde Cafer Paşalar: Tebriz ve Şirvan Eyaletlerinin Muhafazası (1583-1591)

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.16947/fsmia.1050274

Anahtar Kelimeler:

Emektar Cafer Paşa, Hadım Cafer Paşa, Şirvan, Tebriz, Safevi seferleri

Özet

1578-1590 seneleri arasında meydana gelen Osmanlı-Safevi mücadeleleri pek çok muharebe ve kuşatmaya sahne olmuştur. Bu seferlerde Osmanlı orduları Şirvan ve Tebriz gibi önemli şehirleri ve etrafındaki bölgeleri fethetmeyi başarmıştır. Seferler devam ettiği ve Osmanlı kazançları henüz resmiyet kazanmadığı için fethedilen bu yerlerin muhafazası ve idare edilmesi gerekmiştir. Şirvan ve Tebriz’de Osmanlı hakimiyetinin temelini atmak ise adaş iki paşaya nasip olmuştur. Aynı zaman aralığında Şirvan’da Emektar Cafer Paşa, Tebriz’de Hadım Cafer Paşa birçok sıkıntı ve zorlukla mücadele ederek fethedilen bu yeni bölgelerde Osmanlı yönetiminin yerleşmesi ve askerî düzenin kurulmasını sağlamıştır. İki devlet adamının Acem serhaddindeki tecrübeleri ve başarıları seferlerin ve Acem serhaddinin tarihinde önemli bir yeri vardır. Bu makalede Cafer Paşaların uzun senelere yayılan faaliyetleri incelenecektir.

İndir

Yayınlanmış

12/30/2021

Nasıl Atıf Yapılır

ÖZÇELİK, E. (2021). Acem Serhaddinde Cafer Paşalar: Tebriz ve Şirvan Eyaletlerinin Muhafazası (1583-1591). FSM İlmî Araştırmalar İnsan Ve Toplum Bilimleri Dergisi, (18), 139–194. https://doi.org/10.16947/fsmia.1050274

Sayı

Bölüm

Araştırmalar ve İncelemeler